Blog‎ > ‎

24 april 2015 Algemene ledenvergadering

Geplaatst 26 apr. 2015 08:48 door Reddingsbrigade RbStaphorst   [ 26 apr. 2015 10:11 bijgewerkt ]
Onze voorzitter, Klaas Tiemens, opende de vergadering en kon zo'n 46 leden welkom heten. Zoals altijd werd ook nu als eerste het officiële gedeelte afgehandeld. Roelof de Witte, secretaris, las de notulen van vorig jaar voor en deze werden goedgekeurd.

Vervolgens deed de penningmeester, Alfred Steenbergen, verslag van het financieel gedeelte en besprak de begroting voor 2015. De kascommissie bestaande uit Gerry Kamphuis en Roelien de Witte hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester werd decharge verleend. Als nieuwe kascommissie werd benoemd Roelien de Witte en Olivia Jellema.

Door een goed financieel jaar, mede dankzij de sponsoracties zoals bij de Poiesz en de Boni heeft het bestuur besloten  de contributie voor 2015 gelijk te houden aan vorig jaar.

Aftredend in het bestuur zijn Klaas Tiemens en Roelof de Witte. Beide stelden zich niet herkiesbaar. Het bestuur nam afscheid van Klaas en Roelof en bedankte ze voor alle inspanning van de afgelopen jaren. Er vindt een verschuiving plaats in het huidige bestuur. Alfred Steenbergen neemt plaats op de voorzittersstoel en Esther Schuurman wordt secretaris. Hiermee komen er 2 plekken vrij in het bestuur, de plaats van penningmeester wordt ingevuld door Berend Pleiter en Louise Compagner wordt algemeen bestuurslid. Hiermee is het bestuur weer compleet.

De kersverse voorzitter wilde graag onder de leden peilen hoe er over bepaalde stellingen werd gedacht. Er werd een klankbordsessie gehouden en door aan de ‘ja’ of ‘nee’ kant te gaan staan kon je je mening aangeven. Er werd dingen gevraagd zoals:  organiseren we voldoende uitjes, zijn de zwemlessen leuk, kijken jullie op de RBS-website etc. De conclusie over het geheel was heel positief en de leden ervaren het als leuk en gezellig bij de RBS. Iets om trots op te zijn dus!

Afgelopen jaar heeft de Reddingsbrigade er een heel aantal Nederlands kampioenen bij gekregen. Tijdens het NK SERC 2014 in Nederweert is een van de junioren teams Nederlands kampioen geworden en verder zijn Juliëtte Dankelman en Janine Pleiter bij deze wedstrijd Nederlands Kampioen leider geworden.

Het Ehad senioren team is Nederlands Kampioen geworden met de nationale competitie 2013/2014. Dit houdt in dat ze over alle wedstrijden het beste gepresteerd hebben. Al deze zwemmers hebben namens de brigade een mooi ingelijste fotocollage ontvangen.

In de afgelopen Reddingsbode stond een kleurplaat. Deze is het mooist in gekleurd door Richard Mussche. De troostprijzen waren voor Sanne Brand en Benthe van de Kolk. Alle drie hebben ze een mooie prijs gekregen.

Na de pauze presenteerde Esther het jaarverslag van 2014 met foto’s op een groot scherm. Diverse aanwezigen konden zichzelf zien bij diverse activiteiten zoals wedstrijden, zwemuitje, zwemvierdaagse etc.

Als afsluiter werden er een aantal ronden bingo gedaan waarbij mooie prijzen te winnen waren!

Klik hier voor de foto’s.

Klari