Blog‎ > ‎

25 april 2014 Algemene ledenvergadering

Geplaatst 27 apr. 2014 12:02 door Reddingsbrigade RbStaphorst   [ 27 apr. 2014 12:02 bijgewerkt ]
Onze voorzitter, Klaas Tiemens opende de vergadering en kon zo'n 35 leden welkom heten. 
Als eerste werd het officiële gedeelte afgehandeld. De penningmeester, Alfred Steenbergen deed verslag van het financieel gedeelte en besprak de begroting voor 2014. De kascommissie bestaande uit Jan Klaas Dozeman en Gerry Kamphuis hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester werd decharge verleend. Als nieuwe kascommissie werd benoemd Gerry Kamphuis en Roelien de Witte.

Aftredend in het bestuur zijn Klaas Tiemens, Annelies Compagner en Ina Dunnink. Allemaal stelden ze zich herkiesbaar. Met instemming van de leden worden ze herkozen.

Hierna hebben Roelof en Gerard iets verteld over de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR). Een tijdje geleden zijn hiervoor de samenwerkingsovereenkomsten getekend en zijn we officieel aangesloten bij RVR IJsselland/Twente. Wat dit precies inhoud hebben ze uitgelegd. 

De kampioenen van het NK Serc van 2013 werden nog even in het zonnetje gezet en hebben een mooi foto-collage gekregen waarop hun prestaties te zien zijn. 

Ina presenteerde het jaarverslag met foto’s op een groot scherm. De meeste aanwezigen konden zichzelf op een of andere foto te herkennen. Deze foto’s zijn genomen tijdens de diverse evenementen zoals afzwemmen, wedstrijden, zwemvierdaagse, zwemmen in Nunspeet enz. 

Ook heeft Sebastiaan Konterman een mooie prijs gekregen voor het oplossen van de puzzel in de Reddingsbode. In de volgende Reddingsbode zal weer een puzzel staan, wanneer jullie deze oplossen maak je ook kans op een mooie prijs!

Celine en Jennifer hebben samen nog een liedje gezongen en hebben hiervoor een attentie gekregen. Tot slot  werden er nog enkele ronden gratis bingo gespeeld waarbij leuke prijzen te winnen waren.

Voor foto's klik hier.

Klari