Blog‎ > ‎

31 maart 2017 Algemene ledenvergadering

Geplaatst 10 apr. 2017 12:01 door Reddingsbrigade RbStaphorst   [ 10 apr. 2017 13:40 bijgewerkt ]

Onze voorzitter, Alfred Steenbergen, opende de vergadering en kon ruim 30 leden welkom heten. Zoals altijd werd ook nu als eerste het officiële gedeelte afgehandeld. De agenda werd vastgesteld en de notulen van vorig jaar werden doorgesproken en goedgekeurd.     

Vervolgens deed de penningmeester, Berend Pleiter, verslag van het financiële gedeelte over 2016. De kascommissie bestaande uit Olivia Jellema en Bert Dekker hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester werd decharge verleend. Als nieuwe kascommissie werden benoemd Bert Dekker en Michiel van der Heijden. Stefan Roo is benoemd als reservelid. Omdat Olivia al 2 x zitting heeft genomen in de kascommissie werd zij bedankt voor de bewezen diensten.  

Vervolgens werd de begroting voor 2017 doorgenomen en deze is goedgekeurd door de leden.De contributie voor 2017 is opnieuw vastgesteld op € 24,50. Dit is gelijk aan aan vorig jaar. Het kan hetzelfde blijven doordat we een goed financieel jaar gedraaid hebben.


Aftredend in het bestuur was Annelies Troost-Compagner. Zij stelde haarzelf herkiesbaar. Vanuit de leden is geen tegenkandidaat aangelever. Annelies Troost is daarom opnieuw benoemd tot 2e secretaris. Hiermee is het bestuur weer compleet.

Afgelopen jaar is er van de Reddingsbrigade 1 gemengd team Nederlands kampioenen geworden.  Tijdens het NK Lifesaving in Cuijk werd het team van Karlos Brand, Stefan de Witte, Joanne Engel, Justin Veijer, Melvin Hulst kampioen in hun leeftijdscategorie. Helaas waren ze niet allemaal aanwezig, maar het was toch een leuke huldiging. Deze zwemmers hebben namens de brigade een mooi ingelijste fotocollage ontvangen.

Na de pauze presenteerde Louise en Katinka het jaarverslag van 2016 met foto’s op een groot scherm. Diverse aanwezigen konden zichzelf zien bij diverse activiteiten zoals wedstrijden, zwemuitje, zwemvierdaagse etc.     

Als afsluiter werden er een aantal ronden bingo gedaan waarbij mooie prijzen te winnen waren.

Bekijk hier de foto's van deze avond.  

Alfred