Blog‎ > ‎

8 april 2016 Algemene Ledenvergadering

Geplaatst 17 apr. 2016 12:44 door Reddingsbrigade RbStaphorst   [ 17 apr. 2016 12:45 bijgewerkt ]
Onze voorzitter, Alfred Steenbergen, opende de vergadering en kon zo'n 30 leden welkom heten. Zoals altijd werd ook nu als eerste het officiële gedeelte afgehandeld. De agenda werd vastgesteld en de notulen van vorig jaar werden doorgesproken en goedgekeurd.    

Vervolgens deed de penningmeester, Berend Pleiter, verslag van het financiële gedeelte over 2015. De kascommissie bestaande uit Roelien de Witte en Olivia Jellema hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester werd decharge verleend. Als nieuwe kascommissie werden benoemd Olivia Jellema en Bert Dekker. Michiel van der Heijden is benoemd als reservelid.    Roelien de Witte werd bedankt voor de bewezen diensten. 

Vervolgens werd de begroting voor 2016 doorgenomen en werd goedgekeurd door de leden.

Door een goed financieel jaar, mede dankzij de sponsoracties zoals bij de Poiesz en de Boni heeft het bestuur besloten  de contributie voor 2016 gelijk te houden aan vorig jaar.

Aftredend in het bestuur zijn Alfred Steenbergen en Jan Compagner. Beide stelden zich herkiesbaar. Ina Dunnink stond niet op de nominatie om af te treden, maar heeft vanwege privé omstandigheden wel gemeend haar bestuursfunctie op te geven. Het bestuur nam afscheid van Ina en bedankte haar voor alle inspanning van de afgelopen jaren. Katinka Slager heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid en werd gekozen door de leden. Alfred Steenbergen en Jan Compagner zijn herkozen. Hiermee is het bestuur weer compleet.

Afgelopen jaar heeft de Reddingsbrigade er een aantal Nederlands kampioenen bij gekregen. Tijdens het NK SERC 2015 is één van de junioren teams Nederlands kampioen geworden. Dit team bestond uit Jamie Nijenbrink, Celine Hokse, Jennifer van Elp en Aviejah Jobse. Aviejah was helaas afwezig, de andere dames zijn gehuldigd op deze vergadering. Deze zwemmers hebben namens de brigade een mooi ingelijste fotocollage ontvangen.

Na de pauze presenteerde Ina het jaarverslag van 2015 met foto’s op een groot scherm. Diverse aanwezigen konden zichzelf zien bij diverse activiteiten zoals wedstrijden, zwemuitje, zwemvierdaagse etc.    

Als afsluiter werden er een aantal ronden bingo gedaan waarbij mooie prijzen te winnen waren.


Bekijk hier de foto's van deze avond.


Annelies