Blog‎ > ‎

Algemene Ledenvergadering

Geplaatst 14 apr. 2013 12:38 door Reddingsbrigade RbStaphorst
Onze voorzitter, Klaas Tiemens opende de vergadering en kon zo'n 35 leden welkom heten. Voor de pauze werd het officiële gedeelte afgehandeld.

De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering werden voorgelezen en goedgekeurd.
De penningmeester, Alfred Steenbergen deed verslag van het financieel gedeelte en besprak de begroting voor 2013.

De kascommissie bestaande uit Jan Klaas Dozeman en Willeke Compagner hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester werd decharge verleend. 
Als nieuwe kascommissie werd benoemd Jan Klaas Dozeman en Roelien de Witte.

Afredend in het bestuur zijn Jan Compagner en Alfred Steenbergen. Bieden stelden zich herkiesbaar. Met instemming van de leden worden beide herkozen.

Het jaarverslag werd gepresenteerd met foto’s op een groot scherm. De meeste aanwezigen konden zichzelf op een of andere foto te herkennen. Deze foto’s zijn genomen tijdens de diverse evenementen zoals afzwemmen, wedstrijden, zwemvierdaagse, zwemmen in Nunspeet enz. 

In de pauze konden we genieten van de heerlijk cupcakes van Gerjanne en na de pauze zong ze een liedje van K3.  Tot slot  werden er nog enkele ronden gratis bingo gespeeld waarbij leuke prijzen te winnen waren.

Voor foto's klik hier.