Blog‎ > ‎

Algemene Ledenvergadering 23 maart 2018

Geplaatst 27 mrt. 2018 05:22 door Reddingsbrigade RbStaphorst   [ 27 mrt. 2018 12:57 bijgewerkt ]
De vergadering werd geopend door onze voorzitter, Alfred Steenbergen. Hij heeft maar liefst 48 leden welkom geheten deze avond. Een hele mooie opkomst! Deze avond hadden we een iets andere agenda dan gebruikelijk. De agenda werd vastgesteld, een aantal mededelingen werden gedaan en de notulen van vorig jaar zijn kort doorgesproken en goedgekeurd.

Daarna was het woord aan Yvonne van Spil. Zij heeft als HBO-lid Hilda Hulst en Louise Compagner gefeliciteerd met het behalen van hun instructeursdiploma. Klaas Wierenga was als leercoach bij deze huldiging aanwezig. Hilda en Louise zijn namens de brigade ook gefeliciteerd en Klaas is bedankt voor alle tijd die hij in de opleiding heeft gestoken.

Vervolgens deed de penningmeester, Berend Pleiter, verslag van het financiële gedeelte over 2017.

Hierna nam Louise ons allemaal door de wondere wereld van de rebus. Wat een puzzelwonders zaten er in de zaal! Fedde Kootstra heeft uiteindelijk de heerlijke taart gewonnen met de juiste oplossing.

De kascommissie bestaande uit Bert Dekker en Michiel van der Heijden hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester werd decharge verleend. Vervolgens heeft Berend Pleiter de begroting voor 2018 doorgenomen en deze is goedgekeurd door de leden. Als nieuwe kascommissie werden benoemd Michiel van der Heijden en Gerard Kleis. Ter vergadering heeft niemand zich aangemeld als reservelid. Het bestuur gaat dan ook op zoek naar een reservelid. Omdat Bert al twee keer zitting heeft genomen in de kascommissie werd hij - bij afwezigheid - bedankt voor de bewezen diensten.  

De contributie voor 2018 is opnieuw vastgesteld op € 24,50. Dit is gelijk aan vorig jaar. Het kan hetzelfde blijven, omdat we een goed financieel jaar gedraaid hebben.


Aftredend in het bestuur was Esther Schuurman, zij stelde zich niet herkiesbaar. Vervroegd aftredend en ook niet herkiesbaar was Katinka Slager. Berend Pleiter en Louise Compagner hebben zich wel herkiesbaar gesteld. Louise voor een periode van twee jaar. Het bestuur stelde voor Hilda Hulst en Stefan Roo te benoemen als algemeen bestuurslid. Vanuit de leden zijn er geen tegenkandidaten aangeleverd en zij zijn met algemene stem gekozen. Hiermee is het bestuur weer compleet. Annelies heeft zich verkiesbaar gesteld als secretaris en Louise als 2e secretaris. Ook zij zijn met algemene stem verkozen.

In 2017 waren er veel kampioenen. Mauricius Fidom, Tristan Kootstra, Stefan de Witte en Emiel de Bruin hebben goud gehaald op het NK Pool. Tobias Schipper en Joanne Winkels waren Nederlands kampioen line throw, net als Jasmijn Slager en Indra Loef. Chakyra Haasjes, Dewin Slomp, Anna Schra en Pip Eggerding hebben de titel behaald op het NK Ehad. Helaas waren ze niet allemaal aanwezig, maar het was toch een leuke huldiging. Deze zwemmers hebben namens de brigade een mooi ingelijste fotocollage ontvangen met een lekkere versnapering erbij.

Na de pauze presenteerde Louise het jaarverslag van 2017 met foto’s op een groot scherm. Diverse aanwezigen konden zichzelf zien bij diverse activiteiten zoals wedstrijden, zwemuitje, zwemvierdaagse etc.     

Als afsluiter werden er een aantal ronden bingo gespeeld, waarbij mooie prijzen te winnen waren. Veel aanwezigen gingen met een prijs naar huis.

Bekijk hier de foto's van deze avond.

Annelies