Kosten lidmaatschap

Lid zijn van de RBS kost € 24,50 per kwartaal in het jaar 2018. Bij 3 of meer gezinsleden bedraagt de contributie € 23,50 per lid. Dus € 3,00 korting bij 3 gezinsleden, € 4,00 bij 4 gezinsleden, enz.
Indien men halverwege het kwartaal instapt wordt er €1,75 per lesavond tot aan het nieuwe kwartaal berekend.

Automatische incasso

De contributie inning gebeurt door automatische overschrijving (incasso). Aan het begin van elk kwartaal wordt automatisch de contributie van uw bankrekening afgeschreven. Hiervoor dient u eerst eenmalig een machtiging in te vullen. Bij een automatische overschrijving blijft u baas over uw eigen portemonnee. Als u dat wilt, dan heeft u een maand de tijd om uw bank de opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Gezondheidsverklaring

Bij dit formulier hoort een oranje (minderjarigen) of een groene gezondheidsverklaring. Wilt u deze ingevuld weer inleveren  Als er iets 'bijzonders' is, wat handig is voor ons om te weten, wilt u dit dan op de achterkant van de gezondheidsverklaring vermelden. Bijvoorbeeld; Dyslexie, ADHD, bijzonder onderwijs, dragen chloorbril enz.

Zakboekje

Alle leden van de Reddingsbrigade hebben een zakboekje waarin inlegvellen van brevetten en diploma’s kunnen worden verzameld. Hiervoor zijn we een pasfoto nodig. Wilt u deze ook inleveren. Graag de naam op de achterkant vermelden.

Ziek zijn

Bij ziekte kunt u het lesgeld van de gemiste lesavonden terugkrijgen als er 3 of meer lessen achtereen gemist zijn en er een doktersverklaring is. Indien u het tijdig meldt krijgt u € 1,00 per gemiste les terug (niet met terugwerkende kracht).

Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap dient u 14 dagen voor het begin van het nieuwe kwartaal aan te geven of door te e-mailen naar rbstaphorst@gmail.com. 

Een nieuw kwartaal begint op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Wees hier a.u.b. alert op want we kunnen geen teruggave doen van het contributiegeld als u het te laat hebt doorgegeven.

Gedragsregels Kader en Bestuur

De RBS hanteert de gedragsregels voor begeleiders, zoals de gedragsregels die door NOC*NSF zijn opgesteld. Klik hier voor deze gedragsregels. De RBS hanteert daarbij ook een aannamebeleid. Kaderleden, instructeurs en andere vrijwilligers worden in principe vanuit de eigen ledenkring gevraagd en er kan gevraagd worden naar referenties. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), en bovenstaande gedragsregels zijn daar onderdeel van.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Seksuele Intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de sportvereniging. De VCP is er voor leden, ouders van leden, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Klaas Tiemens (oud voorzitter) is VCP, onder meer te bereiken op mail en Esther Schuurman,  onder meer te bereiken op mail. Wanneer u liever contact heeft met een onafhankelijk orgaan, kunt u contact opnemen met het vertrouwenspunt Sport van de NOC-NSF via telefoon 0900 – 202 55 90 Zie ook http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

 

Voor het inschrijfformulier klik hier.